Doly suwa çümýän IP68 Suw çyralary

“LightChain” ýokary derejeli, ýokary hilli önümler bilen müşderilerimize hyzmat edýär, dürli armatura dizaýny dürli yşyklandyryş atmosferasyny döredýär.Açyk yşyk ýaly önümleriň köp hataryna LED çyralar, bürünç armaturlar we transformator, gyssagly yşyk we çyralar, meýdan çyralary, tekiz panel çyralary, gaplaýyş we garaage çyralary, tegelek beýik aýlag we LED turba ýaly ýapyk yşyklandyryş girýär. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Underwater Lights (3)
Underwater Lights (1)
Underwater Lights (2)

Suw yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün etmek üçin döredilen UWL01B, çüwdürimlerden şarlawuklara we gaýa gurluşlaryna çenli dürli elementleri şöhlelendirmek üçin amatlydyr.Dizaýn linzalar dürli şöhleleriň ýaýramagyny we ýagtylygyň çykmagyny üpjün edip, maksimum dizaýn gözegçiligini üpjün edýär.

Gowy yşyklandyryş saýlawy, tagamyňyzyň we şahsyýetiňiziň beýanydyr, şeýle hem paluba yşyklandyryşyny dogry ulanmak palubaňyzy gündizine we ýakyn wagtda has ygtybarly edýär.Açyk yşyklandyryş talaplary üçin LightChain bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we dogry saýlamaga kömek ederis.

Aýratynlyklary

• Bagyňyzy syzdyrmajak, poslamaýan ýa-da poslamaýan hünärli SÖITYGI DURABLE çyralary bilen owadan ediň;Lightagtylygyň aşa gyzmagynyň öňüni almak üçin ýagtylyk doly berilmeli

Öýüňiziň we açyk ýaşaýyş ýerleriňiziň töwereginde açyk ENERGI EA TERJIME çyralary bilen HOWPSUZlygy we HOWPSUZlygy ýokarlandyryň

• Howuzlary, şarlawuklary, akymlary, suw çüwdürimlerini UNDERWATER Yşyklandyryş üçin amatly we hatda çalşylýan 7W MR16 LED BULB bilen WARM WHITE 2700 Kelvin yşyklandyryşyny üpjün edýär (goşulmaýar)

• Howpsuz 12 woltly elektrik togunda işleýär we pes woltly geçirijini, sim we suw geçirmeýän birikdirijileri SEPARATELI SATY;Suw astyndaky DOLY SUBMERGABLE üçin amatly

• Suwuň iň gowy möhürleri, isleýän zadyňyzy ajaýyp yşyklandyrmak üçin ýagtylygyň sazlanylýan burçy.

• Gadymy bürünçden ýasalan, bürünçden ýasalan aýna linzasy we ýokary temperaturaly silikon O-halkasy bilen gaty bürünç gurluşykdan ajaýyp çydamlylyk

Aýratynlyklary

Beden

Bürünçden ýasalan bürünç

Gasket

Suw geçirmeýän möhür üçin ýokary temperaturaly silikon o-halka

Keçeli

Bürünçden takyk işlenildi.Bir goşmaça obýektiw / alty öýjükli aksesuar kabul edýär.

Linza

“Covex” aýna linzasyny arassalaň

Çyra(Aýry-aýry satylýar)

4W, 5W, 6W, 7w we 8W-de bar bolan MR16 LED lampalar bilen işlemek üçin.

LED lampalar 2700K, 3000K we 5000K (diňe 4W we 6W) reňk temperaturalarynda bolýar.

Çyra birikmesi

Spesifikasiýa derejesi, berilý mis mis çyrasy.GU5.3 bazasy.

Soket

Temperatureylylyk temperaturasy keramiki rozetka / nikel kontaktlary

Gurşun sim

24 aýakly UL 18 AWG SPT-1 mis gurşun simini görkezdi

Stake

Adaty gurnama paýy, sanjym görnüşli PVX

Tamamla

Antik bürünç

Ölçegi

5.25 "H x 4.42" W x 3.24 "D.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň