Keramiki RGB G4 LED lampalar Wifi we Bluetooth-da bar

Meşhur G4 LED-lerimiz RGB konfigurasiýalarynda bar, bu reňk üýtgetmek aýratynlygy smartfon APP bilen dolandyrylýar.Bu APP-ni “Apple” we “Android” dükanlaryndan tapyp bilersiňiz.Akylly “lighitng” size gyzyl, ýaşyl, gök ýa-da reňk tekerindäki başga reňk görnüşlerini saýlamaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, APP, peýzacape yşyklandyryş taslamasy üçin ajaýyp bolýança ýagtylygy sazlamaga, dürli üýtgeşiklikler üçin çalt, orta ýa-da haýal solýan re modeimi saýlamaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

• Watt: 2W

• Işleýiş aralygy: 12V

• Reňk: RGB

• Smartfon APP Dolandyryşy

• Çyra ömri: 50,000 sagat

• Kepillik: 7 ýyl

• Giňişleýin programma: - Standart g4 iki pinli esas, wilka we oýnamak, aksent çyralary, motor, kabinet çyralarynyň aşagynda, çybyklar, peýza. Yşyklandyrylyşy, potolok çyrasy, yşyklandyryş, diwar duralgalary, RV, deňiz gaýyklary, ýahtalar we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň