Gurlan Photocell bilen 100-277V AC LED diwar paketi

“LED” -iň “KLM” seriýasynyň daşynda doly aýratynlykly we iň täze önüm.Energiýany tygşytlaýan LED tehnologiýasy bilen meşhur, nusgawy görnüşi hödürleýär.KLM diwar paketlerimiz, 55-120 wattlyk modellerimizde gurlan fotokell bilen gelýär.KLM çyraçylary köp ýyllap daşky gurşaw şertlerini jezalandyrmak üçin örtükli alýumin jaýlary we polikarbonat linzasy bilen gelýär.

Gowy yşyklandyryş saýlawy, tagamyňyzyň we şahsyýetiňiziň beýanydyr, şeýle hem peýzacape yşyklandyrylyşyny dogry ulanmak gündizine we gündizine açyk howany has ygtybarly edýär.Açyk yşyklandyryş talaplary üçin Lightchain bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we biz şol ýerde bolarys we dogry saýlamaga kömek ederis.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gowy yşyklandyryş saýlawy, tagamyňyzyň we şahsyýetiňiziň beýanydyr, şeýle hem paluba yşyklandyryşyny dogry ulanmak palubaňyzy gündizine we ýakyn wagtda has ygtybarly edýär.Açyk yşyklandyryş talaplary üçin LightChain bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size gowy saýlamaga kömek ederis.

Aýratynlyklary

• Watt üçin 135 lýuma çenli

• IP65 suw geçirmeýän, möhürlenen we gaplanan simli berkitme, suw geçirmeýän möhüri üpjün edýär

• Gara bürünçden ýasalan poroşokdan ýasalan çydamly alýumin jaýy

• Goşmaça PIR datçigi

• Içindäki Photocell

• Universal 100-277Vac

Spesifikasiýa

SKU #

Model #

Watt

Lumen

CCT

Fotosurat

IP

Giriş naprýa .eniýesi

Şahadatnamalar

151390

BLT-SWP01-55BA2-abcdf

55W

7122Lm

5000K

Hawa

IP65

100-277V

UL & DLC

151392

BLT-SWP01-80BA2-abcdf

8OW

10474Lm

5000K

Hawa

IP65

100-277V

UL & DLC

151391

BLT-SWP01-100BA2-abcdf

100W

12947Lm

5000K

Hawa

IP65

100-277V

UL & DLC

151207

BLT-SWP01-120BA2-abcdf

120W

15517Lm

5000K

Hawa

IP65

100-277V

UL & DLC

151388

BLT-SWP01-150WBA1-abcdf

150W

18932Lm

5000K

No

IP65

100-277V

UL & DLC

151389

BLT-SWP01-200WBA1-abcdf

200W

25486Lm

5000K

No

IP65

100-277V

UL & DLC

Ulanyjy habarnamasy

Gurnama böleklerini gurmazdan ýa-da üýtgetmezden ozal tok öçüriň

Giriş naprýa .eniýesi we lampalar gabat gelýän bolmaly.Elektrik liniýasyny birikdirmezden ozal, sim bölümini izolýasiýa etmegiňizi haýyş edýäris.

Çyralary diňe hünärmenler gurmaly we sökmeli

Üç gezek atyş

Ingagtylyk çyrasy - Kuwwaty öçüriň we 3 minutdan gaýtadan açyň.Şol bir hadysalar ýüze çyksa, Goldaw jaň ediň.

Işlemeýär - powerhli elektrik birikmelerini barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary