index-_abou_img
hakdaÇyra

“Lightchain” onlaýn onlaýn yşyklandyryş satyjysydyr.

“Lightch8in”, yşyklandyryş hünärmenleriniň topary tarapyndan döredilen, ýer ýüzündäki öndürijilerden ýokary hilli yşyklandyryş önümlerini gözlemekde ýöriteleşen onlaýn yşyklandyryş hünärmeni.Maksadymyz, bäsdeşlik nyrhlaryny we pudagyň käbir esasy önümlerine we öndürijilerine elýeterliligi üpjün etmek arkaly ähli agzalarymyz üçin iň ýokary yşyklandyryş çeşmesine öwrülmek.

biz hakda has giňişleýin oka

önümimiz

Bize gitmegiňizi haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys

şu gün biziň bilen habarlaşyň
 • kompaniýa habarlary

  LED yşyklandyryşyň esaslary

  Yşyk-diodly indikatorlar näme we olar nähili işleýär?Yşyk-diodly indikator diod diýmekdir.Yşyk-diodly yşyklandyryş önümleri akkor lampalara garanyňda 90% -e çenli has netijeli öndürýär.Olar nähili işleýärler?Elektrik ...
  has giňişleýin gör
 • kompaniýa habarlary

  Söwda yşyklandyryjy näme?

  “LED” (Lightagtylyk çykaryjy diod) yşyklandyryş tehnologiýasy bolup, bar bolan yşyklandyryş enjamlaryny gönüden-göni çalşyp biler we energiýa sarp etmegiňizi azaldyp biler.Yşyk-diodly yşyklar çyranyň has täsirli usulydyr ...
  has giňişleýin gör